GIỚI THIỆU VỀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO

Thế giới đã và đang bước sang nền kinh tế tri thức, ở đó SÁNG TẠO và ĐỔI MỚI là xung lực chủ yếu cho sự phát triển. Chúng ta đã được chứng kiến sự phát triển vượt bậc của những Google, Apple, FPT ... dựa trên nền tảng của sự sáng tạo và đổi mới.

Câu hỏi đặt ra là: Sáng tạo liệu có thể dạy và học được hay không? Làm thế nào để nâng cao năng lực sáng tạo của đội ngũ?

Phương pháp luận sáng tạo với nội dung cơ bản là Lý thuyết giải các bài toán sáng chế (TRIZ) là câu trả lời thỏa đáng nhất.

Chúng ta hãy tham khảo ví dụ về áp dụng TRIZ ở Samsung Hàn Quốc.

GIỚI THIỆU VỀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO

Trong một kết quả điều tra, nghiên cứu về lợi nhuận trung bình qua các hình thức đầu tư ở các công ty Mỹ. Sự khác biệt rất lớn giữa hiệu quả của các khóa đào tạo về sáng tạo mang lại so với những hình thức đầu tư khác như R&D, TQM.

GIỚI THIỆU VỀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO

Một kết quả nghiên cứu của IBM năm 2010 từ việc phỏng vấn trên 1.500 CEO cho thấy: Các nhà lãnh đạo đánh giá khả năng sáng tạo đứng ở vị trí số 1 trong các nhân tố quyết định tới sự thành bại của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào.

Thực tế qua những khóa học Phương pháp luận sáng tạo mà chúng tôi triển khai tới các doanh nghiệp đã mang lại những giá trị cực kỳ to lớn, đặc biệt trong giai đoạn vô cùng khó khăn như ngày nay.Nội dung đã đưa khác: