Thứ Sáu, 13:28 14/12/2012

Bế giảng khóa học Phương pháp luận sáng tạo TRIZ26 cho Công ty CP Truyền thông Lê Bảo Long

Ngày 18/04/2011 CIC đã bế giảng lớp TRIZ26 được tổ chức tại Công ty cổ phần truyền thông Lê Bảo Long.

Bế giảng khóa học Phương pháp luận sáng tạo TRIZ26

Nhận thức được giá trị của sáng tạo và đổi mới trong hoạt động của doanh nghiệp. Công ty Cổ phần truyền thông Lê Bảo Long đã tổ chức khóa học Phương pháp luận sáng tạo với sự đứng lớp của ThS Nguyễn Minh Tân.

Khóa học được tiến hành trong 10 buổi. Trong suốt quá trình học tập các học viên đã được tiếp cận với những kiến thức cơ bản của khoa học sáng tạo, đặc biệt là sử dụng các công cụ của TRIZ để đưa ra các ý tưởng độc đáo, giải quyết những vấn đề của bản thân và doanh nghiệp.

Sau khóa học 100% học viên đề nghị công ty mở thêm những khóa học tương tự và tổ chức mỗi tháng 1 lần sinh hoạt chuyên đề về sáng tạo.

Buổi bế giảng kết thúc bằng báo cáo của học viên Hà Văn Hưng khi áp dụng các kiến thức của môn học vào công việc thực tế.