Thứ Năm, 13:56 03/04/2014

Bế giảng khóa học Phương pháp luận sáng tạo TRIZ61 cho các học viên MiniMBA

Khóa học nằm trong chương trình đào tạo MiniMBA của Viện Quản trị kinh doanh FSB (FPT).

Tham gia khóa học là lãnh đạo các doanh nghiệp với mong muốn tiếp cận với những công cụ quản lý hiện đại nhất của chương trình quản trị doanh nghiệp. Các học viên đánh giá cao những công cụ rất mới, hiệu quả của khoa học sáng tạo ứng dụng trong hoạt động điều hành doanh nghiệp. Nội dung chuyên đề do ThS Nguyễn Minh Tân giảng dạy.

Một số hình ảnh của khóa học:

Bế giảng khóa học Phương pháp luận sáng tạo TRIZ61 cho các học viên MiniMBA

Học viên tiếp cận với các công cụ sáng tạo và đổi mới ứng dụng trong quản trị doanh nghiệp

Bế giảng khóa học Phương pháp luận sáng tạo TRIZ61 cho các học viên MiniMBA

Các học viên rất say sưa, hào hứng với những kiến thức mới lạ, bổ ích

Bế giảng khóa học Phương pháp luận sáng tạo TRIZ61 cho các học viên MiniMBA

Các học viên thảo luận dùng các công cụ sáng tạo và đổi mới giải quyết các tình huống thực tế