Thứ Sáu, 08:28 25/09/2015

Bế giảng khóa học Phương pháp luận sáng tạo TRIZ67 cho giảng viên Đại học FPT

Khóa học diễn ra trong 2 ngày với 8 nội dung cơ bản của TRIZ và một số vấn đề về đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy năng lực sáng tạo của người học. Tham gia khóa học là lãnh đạo các phòng, khoa và một số giảng viên tiềm năng. Khóa học đã diễn ra thành công với sự tham gia rất nhiệt tình, hào hứng của các học viên.

Bế giảng khóa học Phương pháp luận sáng tạo TRIZ67 cho giảng viên Đại học FPT