Thứ Tư, 11:36 12/07/2017

Bế giảng khóa học Phương pháp luận sáng tạo TRIZ75 cho Tổng công ty Điện lực Hà Nội

Tham gia khóa học có 44 học viên là lãnh đạo các công ty thành viên tại các quận, huyện trong toàn thành phố Hà Nội.

Với sự chia sẻ của giảng viên Nguyễn Minh Tân, các học viên đã được tiếp cận với các phương pháp sáng tạo và đổi mới theo trường phái TRIZ để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh của ngành điện.

Bế giảng khóa học Phương pháp luận sáng tạo TRIZ75 cho Tổng công ty Điện lực Hà Nội