Thứ Ba, 15:22 02/08/2016

Bế giảng khóa học PPLST TRIZ73 cho Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Nội dung chuyên đề PPLST được giảng dạy trong chương trình đào tạo "Xây dựng và phát triển sản phẩm KH&CN". TRIZ được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu từ các bằng sáng chế nên rất phù hợp cho các hoạt động KH&CN, đặc biệt trong việc tạo ra sản phẩm KHCN mới.

Bế giảng khóa học PPLST TRIZ73 cho Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Tham gia khóa học là lãnh đạo các Viện nghiên cứu, các cán bộ nghiên cứu chủ chốt của các viện thành viên thuộc Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam. Mọi người đánh giá cao tính khoa học và tính thực tiễn của TRIZ.

Bế giảng khóa học PPLST TRIZ73 cho Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam