Thứ Tư, 08:31 13/11/2013

Bế giảng lớp bồi dưỡng Phương pháp giảng dạy tích cực

Khóa học được tổ chức trong 2 ngày 6,7/11, tham gia khóa học là toàn bộ ban lãnh đạo và gần 100 giảng viên khoa Kế toán - Kiểm toán thuộc Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Bế giảng lớp bồi dưỡng Phương pháp giảng dạy tích cực

Sau nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy về Phương pháp luận sáng tạo, ThS Nguyễn Minh Tân đã đúc rút, xây dựng lên công thức đổi mới phương pháp giảng dạy có tên gọi 5-3-1 (5 nguyên lý, 3 thành phần, 1 cặp phạm trù). Với công thức này sẽ giúp phát huy tối đa tính chủ động, năng lực sáng tạo của người học. Nhận thấy tầm quan trọng của việc đổi mới phương pháp giảng dạy, khoa KTKT của Trường ĐH Công nghiệp HN đã tổ chức lớp bồi dưỡng cho toàn bộ ban lãnh đạo, giảng viên của khoa. Sau khóa học toàn thể lãnh đạo, giảng viên của khoa đã thống nhất xây dựng kế hoạch cụ thể cho việc áp dụng công thức 5-3-1 vào hoạt động giảng dạy của các môn học trong khoa.

Chắc chắn với sự quyết tâm áp dụng công thức đổi mới phương pháp giảng dạy này sẽ tạo một bước thay đổi quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

Xem thêm: http://haui.edu.vn/vn/trong-truong/to-chuc-khoa-dao-tao-phuong-phap-giang-day-tich-cuc-cho-giang-vien-khoa-ke-toan-kiem-toan/54399