Thứ Ba, 14:34 18/12/2012

Bế giảng lớp học Phương pháp luận sáng tạo TRIZ46 cho Viện Quản trị kinh doanh FSB

Nhằm nâng cao năng lực điều hành công việc, ngày 03/11/2012 Viện quản trị kinh doanh FSB thuộc FPT đã tổ chức lớp học Phương pháp luận sáng tạo cho các lãnh đạo của FSB. Khóa học do Th.S Nguyễn Minh Tân giảng dạy với các chuyên đề cơ bản của PPLST.

Bế giảng lớp học Phương pháp luận sáng tạo TRIZ46

Tham gia khóa học gồm có các giám đốc, phó giám đốc, trưởng, phó các bộ phận của FSB. Các học viên thực sự bất ngờ trước những kiến thức, phương pháp rất độc đáo của khóa học.

Bế giảng lớp học Phương pháp luận sáng tạo TRIZ46

Các học viên say sưa thảo luận, áp dụng các công cụ của PPLST vào giải các bài toán thực tế của đơn vị.

Bế giảng lớp học Phương pháp luận sáng tạo TRIZ46

Kết thúc khóa học Viện quản trị kinh doanh FSB chính thức đề xuất đưa nội dung đào tạo PPLST vào trong các chương trình đào tạo của Viện cho các doanh nghiệp có nhu cầu.