Thứ Tư, 14:06 26/12/2012

Hội thảo khoa học "Tính sáng tạo của tổ chức trong doanh nghiệp Việt Nam"

Nằm trong khuôn khổ đề tài cấp nhà nước "Nghiên cứu tính sáng tạo của tổ chức trong doanh nghiệp Việt Nam". Ngày 17/10/2012 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức hội thảo khoa học báo cáo các kết quả nghiên cứu của đề tài.

Hội thảo khoa học `Tính sáng tạo của tổ chức trong doanh nghiệp VN`

Đề tài do GS.TS Phạm Thành Nghị thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam làm chủ nhiệm, với kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy về Phương pháp luận sáng tạo, Th.S Nguyễn Minh Tân đã được mời tham gia thực hiện đề tài. Sau gần 2 năm thực hiện nghiên cứu, khảo sát 30 doanh nghiệp ở Hà Nội, TP HCM, Đồng Nai và Vĩnh Phúc với 1214 phiếu khảo sát và các cuộc phỏng vấn trực tiếp, nhóm nghiên cứu đã có được những kết quả rất khả quan về các yếu tố ở góc độ tổ chức tác động tới sự phát triển năng lực sáng tạo của các cá nhân cũng như của cả doanh nghiệp.

Hội thảo đã nhận được sự quan tâm rất lớn của các thành viên tham gia. Các thành viên tham gia đã đặt ra rất nhiều các câu hỏi thảo luận về chủ đề rất mới này.

Hy vọng rằng các kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần thúc đẩy quá trình sáng tạo và đổi mới trong các doanh nghiệp Việt Nam.