Thứ Sáu, 13:18 14/12/2012

Phương pháp luận sáng tạo với chủ đề Học sao cho tốt

Sau thành công của 2 khóa học Phương pháp luận sáng tạo dành cho các lớp song ngữ thuộc trường PTDL Nguyễn Bỉnh Khiêm, ThS Nguyễn Minh Tân đã có buổi chia sẻ với toàn bộ đội ngũ giáo viên nhà trường về Phương pháp luận sáng tạo.

Phương pháp luận sáng tạo với chủ đề Học sao cho tốt

Tham gia buổi nói chuyện có khoảng 60 giáo viên đang giảng dạy tại trường. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các chuyên đề giúp nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học. Trong chuyên đề này các giáo viên đã được tiếp cận với 4 nội dung cơ bản: Quan điểm về đổi mới phương pháp dạy và học, Lịch sử phát triển của PPLST, Một số khái niệm cơ bản, Phương pháp đối tượng tiêu điểm.

Qua buổi trao đổi các giáo viên đã có những hiểu biết ban đầu về khoa học sáng tạo và bước đầu vận dụng vào việc đổi mới phương pháp dạy và học.

Hy vọng các trường phổ thông khác cũng ý thức và vận dụng được những nội dung, tinh thần, tri thức của khoa học sáng tạo vào việc đổi mới phương pháp dạy và học.